Firstbeat Life – henkilöstösi hyvinvoinnin tueksi

Firstbeat Life on tilauspohjainen hyvinvointiratkaisu, joka auttaa edistämään terveyttä, ennakoimaanmahdollisia työkykyriskejä ja jaksamaan arjessa paremmin. Ammattilaistason teknologia tarjoaa erittäin tarkkaa fysiologista mittausdataa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan terveysvaikutuksista. Säännölliseen käyttöön tarkoitettu palvelu koostuu yksilöiden henkilökohtaisesta mittalaitteesta ja mobiilisovelluksesta, yritys- ja ryhmäraportoinnista työkykyjohtamisen tueksi sekä ammattilaisten hallintajärjestelmästä.

FitStopin tarjonnassa Firstbeat Life -hyvinvointipalvelu täydentää valmennusideologiaani, joka korostaa ihmisen yksilöllisyyttä, autonomiaa ja yksilön elämän kokonaisuutta huomioivaa, tutkittuun tietoon perustuvaa lähestymistapaa.

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailuetu.

Yksilöiden hyvinvointi heijastuu koko organisaatioon.  Firstbeat Life on simppeli tapa tehdä yksilöllinen työkykykartoitus. Mittaus sisältää myös kuntotason mittauksen. Firstbeat Life -hyvinvointipalvelu antaa työntekijälle keinot henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä niin työssä- kuin arjessajaksamiseen ja palautumisen hallintaan.

Henkilökohtaisessa valmentajatapaamisessa hyvinvointianalyysin läpikäymisen lisäksi, kohdennetun ja motivoivan haastattelun tekniikat avaavat henkilölle mahdollisuuden oivaltaa vielä syvemmin oman hyvinvointikäyttäytymisen kehitys- ja muutostarpeita sekä asettamaan sen pohjalta realistisia ja toteuttamiskelpoisia hyvinvointitavoitteita.

Kartoitus voidaan toteuttaa myös ilman henkilökohtaisia valmentajatapaamisia, ryhmäpalautteena. Firstbeat Life -hyvinvointipalvelu saatavilla myös 100% etäpalveluna.

Firstbeat Life – henkilöstösi hyvinvoinnin tukipilari

 • Alkukartoitustapaaminen yrityksen johdon tai henkilöstöpäällikön kanssa
 • Alkuinfo / starttitapahtuma henkilöstölle
 • Firstbeat Life 6kk starttipaketti – mittausten aloitus, 1. mittaus 3vrk
 • Jatkomittauksia 6kk ajalla, suositus min. 1x/kk.
 • Ryhmäpalautetilaisuus tai henkilökohtaiset valmentajatapaamiset 45min/hlö  1. mittauksen jälkeen
 • Kuntotason mittaukset kävelytesteinä -> jokainen joka haluaa, tekee mittauksen aikana -> raportoituu analyysiin
 • Ryhmäraportti koko henkilöstölle ja/tai johdolle 3kk ja 6kk kohdalla, ryhmäraportointi mahdollista kun osallistujia min. 10hlö
 • Ryhmäpalautetilaisuuksiin mahdollisuus yhdistää mukaan eri teemaisia hyvinvointiluentoja

Kuntotason mittaus toimii konkreettisena mittarina paitsi yksilön oman kunnon kehittämisen myös yrityksen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan. Lue lisää Firstbeat Kuntotaso-ominaisuus .

Hyödyt yritykselle

 • Mahdollisuus vaikuttaa ennakoivasti hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen
 • Vähentää sairauspoissaoloja
 • Uusintamittauksin mahdollisuus todentaa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä yksilö- että yritystasolla

Hyödyt työntekijälle

 • Kertoo tämänhetkisen stressin ja palautumisen sekä unen määrän ja  laadun tason
 • Kertoo kuntotason ja sen vaikutukset työhön ja arkeen
 • Kannustaa kehittämään omaa hyvinvointiaan, kuntoaan sekä luomaan aktiivista työyhteisöä
 • Motivoi seuraamaan kunnon kehittymistä ja sen vaikutuksia omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen

Kiinnostuitteko? Olisiko tämä hyvä lisä osaksi teidän työhyvinvointistrategiaa.

Satojen tekemieni Firstbeat-mitttemittausten osalta tyytyväisyysprosentti on ollut 100%. Jokainen on saanut mittauksesta jotain hyödyllistä ja oivalluttavaa “kotiin viemistä”. Tämä on erinomainen mittari myös siinä suhteessa, että valmennus ja mittausprosessi voidaan toteuttaa tarvittaessa 100% etäpalveluna. 

“Firstbeat-palvelu on ollut heittämällä yksi parhaimmista ja vaikuttavimmista työkaluista omissa yksilö- ja yritysvalmennuksissani. Se auttaa niin valmentajaa kuin asiakastakin oivaltamaan heti valmennuksen alkumetreillä oleellisimmat asiat omassa hyvinvoinnissa. Toisin sanoen, päästään heti kiinni siihen, mikä on hyvin ja ennen kaikkea siihen, mistä tulisi ensikädessä lähteä liikkeelle ja mihin hyvinvoinnin osa-alueeseen on tarpeen hyvinvoinnissaan panostaa. Samalla löydetään konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitteita viedään eteenpäin. Firstbeat Life -hyvinvointipalvelu vie mittaukset aivan uudelle tasolle mahdollistaen asiakkaiden mitata niin paljon kuin haluavat ja juuri silloin kuin haluavat. Sovellus on loistava lisä yhdessä henkilökohtaisen valmennuksen kanssa.”, sanoo Anna-Liisa Ruusunen, FitStopin omistaja ja valmentaja.

Sovi ilmainen alkukartoitustapaaminen.
Yhteydenotot p. 0443300966 / fitstop.alruusunen@gmail.com
Rekisteriseloste Firstbeat Hyvinvointianalyysin henkilötietojen käytöstä


Referenssit

“Olemme jo usean vuoden ajan käyttäneet FitStopin palveluita ja valmennuksia. Meillä on ollut mm. yhteisiä liikuntahetkiä, hyvinvointiluentoja ja kehonkoostumusmittauksia seurantoineen. Teetimme myös Firstbeat hyvinvointianalyysimittaukset koko henkilöstöllemme. Olemme saanet opastusta oikeanlaiseen ruokavalioon ja oman hyvinvoinnin parantamiseen. On ollut hieno huomata, että porukka on innostunut kehittämään omaa hyvinvointiaan ja nostamaan kuntoaan. Tämä tietenkin edistää myös työssäjaksamista. Tällainen projekti lisää työporukan yhteishenkeä myös hienosti.”

Kimmo Kivikko, Lammaisten Energia Oy

Lammaisten_energia_logo_sahkoinen_RGB_vaaka