FitStopin Verkkokaupan käyttöehdot

FitStopin Verkkokauppa, FitStop 2780816-5, Anna-Liisa Ruusunen

Ilmoitus

Näitä käyttöehtoja sovelletaan FitStopin Verkkokaupan palveluihin ja ne tulee lukea ennen kuin aloitat palvelun käytön. Tämä seloste on myös osa FitStopin rekisteriselostetta  Tekemällä ostoksen FitStopin Verkkokaupassa hyväksyt näiden ehtojen käytön.

1. Yleistä

Tämä asiakirja on laillisesti sitova sopimus käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) ja FitStopin (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman verkko-ostospalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) välillä.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Käyttöehdot määrittelee asiakkaan oikeudet käyttää Palvelua sekä Palveluntarjoajan velvollisuudet käyttäjiä kohtaan.

2. Muutokset käyttöehdoissa ja Palvelussa

FitStopilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä verkkokaupan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan Palvelussa, mutta käyttäjä sitoutuu omalta osaltaan säännöllisesti tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, Palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. Palvelun toimittaminen ja käyttö

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on Palvelukokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden, Palveluntarjoajan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä “muut Palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja ja aineistoa.

Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa muun Palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden Palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun Palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman Palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, Palvelun viivästymisestä taikka Palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

3.2 Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun kussakin Palvelussa mainitun rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä on vastuussa Palvelussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

3.3 Palvelun käyttöön liittyvät muut osapuolet

Jotkin Palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy kolmannen osapuolen Palvelun käyttäjäksi. Tällaisen Palvelun ostamalla Asiakas on itse vastuussa kolmansien osapuolien järjestelmiin rekisteröityessään tarkistamaan kolmansien osapuolien käyttöehdot ja reksiteriselosteet.

3.4 Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti sähköisiin Palveluihin sisältyvien Palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita Palveluja. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle kulloisenkin Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle, ellei Palvelu sellaista edellytä.

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun Palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja Palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin Asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Maksulliset Palvelut ja laskutus

4.1 Sopimuksen syntyminen ja Palvelun ostaminen

Kun Asiakas painaa ”Tilaa” -painiketta ja rastittaa “Hyväksyn nämä ehdot”- valintaruudun rekisteröityessään Palveluun liittyvään järjestelmään, Asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Kun Asiakas valitsee ostamansa Palvelun rastittamalla valintaruudun ja napsauttaa ”Tilaa”-painiketta, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen Palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Asiakkaan maksaessa pankki- tai luottokortilla, sallimalla veloituksen kortilta, Asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä).

Kaikki FitStopin Verkkokaupan verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava), sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu FitStopin verkkokaupan sivuilla.

Sopimus on voimassa Palvelun kuvauksen mukaisen määräajan ajan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja pyytää kolmannen osapuolen, joka Palvelun järjestelmähallinasta vastaa, sulkea asiakkaan -tilin koska tahansa, jos Asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin. Tällaisessa tapauksessa Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaalle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

4.2 Hinnoittelu

Palveluntarjoaja on aika ajoin oikeus muuttaa maksullisten Palveluidensa hintoja. Hintamuutokset eivät koskaan koske jo maksettuja ostoksia. Hinnat astuvat voimaan heti kun Palveluntarjoaja niitä muuttaa ja astuu Asiakkaalle voimaan seuraavasta ostojaksosta. Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos Asiakas ei suostu Palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus maksukauden päättymiseen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos Asiakas jatkaa maksullisen Palvelun käyttöä.

4.3 Peruutusehdot

Lähtökohtaisesti FitStopin Verkkokaupasta tehdyissä ostoissa ei ole peruutusoikeutta. FitStop on kuitenkin aina valmis keskustelemaan mikäli peruutukselle on painava syy. Näissä tilanteissa tulee asiakkaan olla kirjallisesti yhteydessä FitStopin vastuuhenkilöön viimeistään 5 päivän sisällä ostosta: Anna-Liisa Ruusunen, fitstop.alruusunen@gmail.com.

4.4 Maksut

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Maksupalveluna Syke applikaatiossa toimii Google Play ja App Store (iTunes), jotka tilittävät asiakkaiden maksut Healthfactorylle, joka tilittää ostot edelleen Fitstopille.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

4.5 Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

4.6 Laskutus- ja osamaksupalvelu

Verkkokaupan maksuvaihtoehdoissa olevan laskutus- ja osamaksumahdollisuuden tarjoamisesta vastaa Healthfactory Oy, ei FitStop. Seuraavat kappaleet kertovat asiasta lisää.

——

 

Collector lasku- ja osamaksupalvelu

Tarjoamme mahdollisuuden maksaa laskulla tai osamaksulla yhteistyössä Collectorin kanssa, joka on Collector Credit AB:n laskupalvelu. Maksutapa mahdollinen enimmillään 2000€ ostoissa.

Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Teillä voi olla jopa 60 päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.

Kun valitsette laskulla tai osamaksulla maksamisen, voitte tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja Teidän pitää olla täyttänyt 20 vuotta tilauksen yhteydessä.

Laskun saadessanne voitte valita 24 kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.

Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Saatte täydelliset ehdot Collector Lasku/Osamaksusta seuraavista linkeistä:

Tarkemman palvelukuvauksen löydät
http://commerce.collector.se/fi/YKSITYISILLE-/Maksa-laskulla/

Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät
http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydät
http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

Jousto lasku- ja osamaksupalvelu

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta maksuaikaa. Ostokseen lisätään 2,90€:n laskutuslisä. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90€/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90€/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia.

Joustolla ostaminen on turvallista. Ensimmäisen ostoksen yhteydessä teet vahvan sähköisen tunnistautumisen. Palaavana asiakkaana voit tunnistautua helposti puhelimeen lähetettävän kertakäyttöisen koodin avulla. Jokaisen ostoksen yhteydessä teemme reaaliaikaisen ja automatisoidun luottopäätöksen. Maksutapahtuma ja tietojen välitys tapahtuu aina suojatussa yhteydessä. Lasku toimitetaan sähköpostitse. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy.

Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com. Jousto – verkkokaupan mukavin maksutapa!

5. Ostaminen FitStopin Verkkokaupasta

5.1 Asiakkaan vastuu

Asiakas hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ostanut. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluun rajoituksettomaksi ajaksi. Tällaisista muutoksista pyritään aina ilmoittamaan Asiakasta hyvissä ajoin.

Valmennettava hyväksyy sen, että hänelle mahdollisesti harjoittelun aikana aiheutuvat rasitusvammat, sairastumiset, loukkaantumiset, ym. ovat hänen vastuullaan ja hänelle tulee olla vakuutus näiden varalta. Asiakas siis on itse vastuussa siitä, että hän toteuttaa valmennuksen tehtävät oman terveydentilansa ja kuntonsa sallimissa rajoissa.

Valmennuksiin osallistuva vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajina toimivat henkilöt ja FitStopin vastuusta. Asiakas osallistuu Palvelun tarjoamiin valmennuksiin omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee itse huolehtia valmennuksia varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

5.2 Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

6. Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältämään materiaaliin

6.1 Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

7. Tietoturva ja evästeet

7.1 Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

7.2 Evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja voi kerätä tietoa Palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Tämän vuoksi Palveluntarjoaja voi käyttää evästeitä.

Verkkosivuilla käytetään cookie- eli evästetiedostoja Verkkopalvelun käytön mittaamiseen. Käytössä on analytiikkajärjestelmämme, Google Analyticsin eväste, jota käytetään sivuston ja sen osien käytön analysointiin. Käynnit rekisteröityvät anonyymisti eikä niitä voi yhdistää henkilötietoihin. Palveluntarjoaja edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää Palveluntarjoajan sähköisiä Palveluja.

8. Erimielisyydet

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

9. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 8.5.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

10. Yhteystiedot

Lisätietoja Palveluista ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan vastuuhenkilöön, Anna-Liisa Ruusunen fitstop.alruusunen@gmail.com.