Työhyvinvointi

Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi. Hyvinvoiva, itsestään huolehtiva ja itseään arvostava ihminen on myös työntekijänä tehokkaampi ja aikaansaavampi. Se miten syöt, juot, nukut, liikut ja millaiset stressinhallintakeinot omaat, heijastuu takuuvarmasti niin työssä- kuin arjessajaksamiseen.

Yritykset ovat heränneet panostamaan työntekijöiden hyvinvointia aidosti edistävien palveluiden ja valmennusten käyttöön, mikä on hieno asia! Se on oiva keino saada työntekijät myös arvostamaan ja sitoutumaan työnantajaansa entistä paremmin. Olen saanut todistaa tätä ilmiötä itsekin, istumalla alas satojen eri aloilta ja elämäntilanteista tulevien ihmisten kanssa työhyvinvointi- ja yksilövalmennuskeskustelujen merkeissä. Ja onhan työhyvinvointi ilman muuta myös suuri kustannuskysymys. Tuki- ja liikuntaelin -sairaudet (TULES) sekä mielenterveysongelmat ovat suurimmat pitkiin poissaoloihin johtavat syyt. Kumpikin syy on sellainen, joihin voidaan ennaltaehkäisevällä toiminnalla vaikuttaa!

Yrityksille voidaan suunnitella monenlaisia työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä valmennuksia ja tapahtumia tarpeiden mukaan.

  • Firstbeat Life -hyvinvointipalvelu
    • pitkään tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa mittausdataa työhyvinvointistrategian tueksi
    • faktatietoa raportoituna henkilöstön hyvinvoinnin tilasta
  • TYHY-luennot ja -työpajapäivät
    • Voimavarat, itsensäjohtaminen, vuorovaikutustaidot sekä tietoisuustaidot; psyykkisten taitojen vahvistaminen työssä ja arjessa jaksamisen kulmakivinä

Ota yhteyttä tai jätä soittopyyntö: fitstop.alruusunen@gmail.com / 0443300966.


Referenssit

“Olemme jo usean vuoden ajan käyttäneet FitStopin palveluita ja valmennuksia. Meillä on ollut mm. yhteisiä liikuntahetkiä, hyvinvointiluentoja ja kehonkoostumusmittauksia seurantoineen. Teetimme myös Firstbeat hyvinvointianalyysimittaukset koko henkilöstöllemme. Olemme saanet opastusta oikeanlaiseen ruokavalioon ja oman hyvinvoinnin parantamiseen. On ollut hieno huomata, että porukka on innostunut kehittämään omaa hyvinvointiaan ja nostamaan kuntoaan. Tämä tietenkin edistää myös työssäjaksamista. Tällainen projekti lisää työporukan yhteishenkeä myös hienosti.”

Kimmo Kivikko, Lammaisten Energia Oy

Lammaisten_energia_logo_sahkoinen_RGB_vaaka


“Niin fyysinen kuin psyykkinen hyvinvointi on yksi työhyvinvoinnin kulmakivi. Siksi Fitstopin meille tarjoaman tyhy-päivän ohjelma kehonkoostumusmittauksineen ja hyvinvointiluentoineen oli erittäin tervetullut keskelle työviikkoa. Vaikka aiheet olivat tuttuja, luennoitsijat lähestyivät aiheita käytännöläheisestä ja inhimillisestä näkökulmasta. Saimme paljon ajateltavaa siitä, mistä psyykkinen hyvinvointimme muodostuu ja mitä oma arvomaailmamme ja tavoitteemme merkitsevät hyvinvoinnin kannalta. Toiminnallisessa osuudessa porukka saatiin mukaan hyvin valituilla aktiviteetilla, joissa tavoitteena oli ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen. Luennoitsijoiden tapa lähestyä aiheita oli innostava ja kuulijaystävällinen keskittyen olennaiseen. Päivän ohjelma innosti suunnittelmaan tapahtumalle jatkoa.”

Saint-Gobain Finland Oy/PAM, Harjavalta

Imprimer