Rekisteriseloste

25.5.2018 koko Euroopan unionissa voimaan astunut tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) tarkoitus on varmistaa henkilötietojen suojaamisen yhdenmukaisuus Euroopan unionissa. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla kuka tahansa henkilö voidaan tunnistaa.

FitStopin toiminnassa asiakkaan henkilötietoja käytetään seuraavasti:

  1. Nimi ja osoite – asiakassopimukset ja laskutusjärjestelmä (Visma Fivaldi, GDPR huomioitu).
  2. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero – kommunikointia, tiedottamista ja markkinointia varten.
  3. Henkilötietoja ei jaeta muille osapuolille, paitsi jos palvelun antaminen sitä jostain erityissyystä vaatii. Tällaisessa tapauksessa lupa tietojen jakamiseen kysytään asiakkaalta erikseen. Firstbeat hyvinvointianalyysiä koskeva rekisteriseloste löytyy täältä.
  4. Muut asiakassuhteissa kertyvät kirjalliset materiaalit, muistiinpanot tallennetaan asianmukaisin tietoruvasovelluksin varustetulle tietokoneelle ja harjoitusohjelmajärjestelmään (Syke, GDPR huomioitu). Joitain materiaaleja tallennetaan myös manuaalisesti asiakaskansioon (mm. sopimukset), joiden säilytys tapahtuu lukitussa kaapissa.
  5. Kaikki asiakkaan henkilötietoja sisältävät tiedot hävitetään tietoturvalainsäädännön mukaisesti, jos lupaa tietojen säilyttämiseen ei ole annettu, asiakas kieltää sen tai asiakkuussuhteessa ei ole ollut toimintaa kolmeen vuoteen (36kk).

Päivitykset rekisteriselosteeseen näkyvät tällä sivulla. Lupa/Kielto henkilötietojen säilyttämisestä tulee lähettää fitstop.alruusunen@gmail.com / 0443300966. Viimeisin päivitys 21.2.2019.