Psyykkinen valmennus

Käyttäytymisen muuttaminen voi onnistua joiltakin helposti varsinkin lyhyellä tähtäimellä, mutta pysyviin muutoksiin pääseminen on usein haaste. Psykologiset tekijät, kuten motivaatio, kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja kyky käsitellä omia tunteita ja ajatuksia nousevat ratkaiseviksi, kun puhutaan pysyvistä muutosprosesseista.

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on kehittää mielen ja käyttäytymisen taitoja aktiivisen ja tavoitteellisen harjoittelun avulla. 

Näillä taidoilla tarkoitetaan oman psykologisen joustavuuden lisäämistä eli mm. omien tunteiden ja ajatusten tunnistamista ja tiedostamista, epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten hyväksyntää, arjen läsnäoloa ja irroittautumista mielen vallasta. Näiden taitojen avulla opetellaan tekemään enemmän arvojen mukaisia tekoja ja valintoja oman arjen keskellä.

Kokemuksellisilla ja konkreettisilla harjoituksilla on tarkoitus herättää ajatuksia ja tunteita, jotka voivat ajoittain olla myös hyvin epämiellyttäviä. Valmennus ei tarjoa sinulle valmiita vastauksia ongelmiisi, vaan antaa uusia näkökulmia ja herättää ohjaavaa keskustelua harjoitusten pohjalta. Sinä itse olet valmennuksen pääroolissa ja omien oivalluksiesi avulla pystyt kehittämään omia psykologisia taitojasi.

Valmennus ja sen harjoitteet pohjautuvat arvo-  ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, jonka perustana on tutkitut Hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteet. Tarkoituksena on sitoa tavoitteet osaksi itselle merkityksellisiä asioita ja arvoja. Tärkeää onkin valmennuksen alussa ensin kirkastaa itselleen minkälaiset asiat ovat itselle niitä kaikkein merkityksellisimpiä ja minkälaista elämää haluaa elää.

Lisätietoa syksyllä 2019 alkavista yksilö- ja ryhmävalmennuksista tulossa pian!